Programunk célja, hogy az óvodás korú gyermekek számára biztosítsuk a jogszabályban előírt eszközhátteret és módszertant a környezettudatosság játékos formában történő elsajátításához. A szerepjátékok fontossága vitathatatlan a környezetünk tevékeny megismeréséhez és az abban való eligazodáshoz. Programunk során kiemelt fontosságot kap a Boltos játék. Természetismereti nevelő hatása révén a gyermekek megismerkednek a zöldségekkel, gyümölcsökkel, tejtermékekkel, húskészítményekkel, édességekkel, higiéniai készítményekkel és a boltok polcain megtalálható megannyi árúval, azok tulajdonságaival, fogyasztásukkal, származásukkal, csomagolásukkal és felhasználási lehetőségeikkel. Matematikai nevelési célokat is megvalósítunk a játék során: mérés, számlálás, számolás, relációk (több-kevesebb, ugyanannyi, olcsó-drága), racionális felhasználás, megtakarítás. Megismertesse a pénz fogalmát, a bankjegyeket és pénzérméket. Társadalmi nevelő hatása is egyértelmű: vásárlás szokásainak gyakorlása, türelem, tolerancia fejlesztése, a „varázsszavak” használata (kérem, köszönöm, legyen szíves), köszönés. Udvarias magatartás a közösségi helyszíneken. További fontos játék a Szelektív hulladék gyűjtés játék (vagy Kukás játék), mely során megismertetjük a gyermekeket a csomagolások fajtáival, azok hasznosíthatóságával és a környezetünkre gyakorolt hatásukkal. Megismerhetik a környezet-védelem és -szennyezés fogalmakat, az újrahasznosítás jelentőségét.

A programot inspirálta a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának igénye a korai gyermekkorban.  A 3-7 éves gyermekek már nem csak szemlélői környezetüknek, kreatív, tevékeny tagjai a családi vásárlásoknak. Már 2 éves kortól képesek kiválasztani a “kedvenc” termékeiket, márkáikat. A szülők döntéseit befolyásolják a nekik szánt termékek megvásárlása során. Ami még ennél is fontosabb, a jövő fogyasztóit nevelik az óvodában és később az iskolában. A projekt oktató, nevelő, kreativitást fejlesztő  és szórakoztató karakterű. A boltos játéksarok úgy lett megtervezve, hogy az óvodás gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve, lehetőséget adjon motiváló tárgyi környezet megteremtésére.

A projekt további célja a hazai gyártók és márkák fogalmának megismertetése, és azok iránti fogékonyság kialakítása, valamint a „magyar termék” és a „hazai termék” fogalomkör tisztázása, és a védjegyek játékos megismertetése. A tudatos vásárlói játék rámutat a környezetünkben működő, hazai termékeket gyártók megóvásának szükségességére, fontosságára is. Használható az egészséges életmód alakításában, az egészséges táplálkozási szokások kialakításában is.

A játéksarok gyermek-közeli megjelenítésben élelmiszer boltot mutat be kicsiben. A papírból készült polcokat leginkább hazai termékek eredeti csomagolásával vagy helyettesítő csomagolásával kívánjuk feltölteni. Törékeny csomagolást nem rendszeresítünk a termékek megjelenítésében. A törékeny csomagolású terméket, papírból készült, helyettesítő csomagolással váltjuk ki a megrendelő igénye szerint.

A gondolák magas minőségű és erős, felragasztott hullámpapírból készülnek, így hasznosításuk hosszabb távon is lehetséges, a projekt befejezése után. A teljes boltos játéksarok és a kiegészítő játékok térítésmentesen kerülnek ki a programban résztvevő óvodai csoportok helyszínére.

Célunk, hogy a kereskedelemben látható széles választékot jelenítsük meg a boltos játéksarokban is. Az óvodáknak további eszközöket is ajándékoznánk: bankkártya, kifestők, társasjátékok, kötények, karton ülőkék és asztalok, karton házikó.

A gazdasági szereplők bevonásával és a védjegytulajdonosok hozzájárulásával gazdag „kínálatot” teremthetünk a boltos játéksarok polcain. Ezzel is segítve a környezetvédelmi és természet megóvási játékok eszközkínálatát.